MEKKE-İ MÜKERREME ZİYARET YERLERİ

 

 

 

Genel Tavsiyeler:Kabe

- Umre ve Haccetmek için borç almaktan kaçınınız  Çünkü hac, yoluna gücü yetenlere farzdır, umre ise nafile bir ibadettir.

- Amelleri bozacak veya sevabını azaltacak herhangi bir duruma fırsat vermemek için hac ve umre ibadetinin nasıl yapılacağını öğrenmeye çalışınız Gücün yettiği ve durumların müsait olduğu müddetçe Resulüllah (sav)’in sünnetini yerine getirmeye çalışınız

- Kardeşim! Hacda mezheplerden birini taklit etmen gerektiğini bilmelisin  Bundan dolayı gücünün yetmediği şeyle uğraşmana gerek yoktur  (Allah hiç kimseye gücünün yetmeyeceği şeyi yüklemez )

- İnsanların ne yaptığını takip etmeyi bırakıp kendi amellerine ve ibadetine önem ver  Bazı Müslümanların cahilliklerinden dolayı tuhaf ameller yaptığını görürsün  Bunları sabır ve yumuşaklıkla çözmeye çalış  Çünkü böyle davranmak yüce ahlâkın alametlerindendir

- Günah işlemeye, kavga ve dövüş etmeye karşı kendini koru

- Tavaf, sa’y ve diğer ibadetlerde kalabalıktan ve insanlara eziyet vermekten kaçın

- Kalabalığın çok olduğu tavaf, sa’y ve Arafat gibi yerlerde kadınlara dokunma ve sürtünmekten kaçın

- Bazı ibadetlerin sebebini kendine veya başkasına sorma  Kendini Allah’a teslim etmeye çalış

- Harameyn halkına karşı iyilik ve yumuşaklıkla davran  Sakın onlara sert ve kaba davranma  Çünkü Mekke halkı Allah’ın Evi’nin, Medine halkı da Resulüllah (sav)’in komşusudur 

Tavafa Ait Tavsiyeler:

- Değerli hacı kardeşim! Tavafın Mescid-i Haram’ı selamlama olduğunu bilmelisin  Tavaf, Allah Teala’nın eda edilişi esnasında konuşmayı mubah kıldığı bir namazdır  Bundan dolayı küçük ve büyük pisliklerden temiz olmak ve avret yerinin kapalı olması gerekir 

- Fazla beklemek kalabalığa neden olacağından Hacer-i Esved’i selamlarken çok bekleme 

- Hacer-i Esved’i öpmek için sıkışıklık ve izdiham oluşturma  Çünkü Hacer-i Esved’i öpmek sünnet, kendine ve başkalarına eziyet vermemek ise vaciptir  Vacibin uygulanması sünnetten daha evladır  Allah en iyi bilendir 

- Hacının tavaf esnasında huşu içinde olması ve kalbinin de başka şeyler ile meşgul olmaması müstehaptır 

- Tavafta şavtları peşpeşe yapmak müekket sünnettir 

- Tavaf esnasında parmakları kıtlatmak ve birbirine geçirmekten sakınınız  Aynı zamanda yemek, içmek, dua ve zikir dışında konuşmak da mekruhtur 

- Küçük veya büyük abdesti sıkışmış halde tavaf yapmak mekruhtur 

- Tavafın, Hatim’in içinden değil dışından yapılması gerekir  Eğer tavaf, Hatim’in içinden yapılırsa Kabe’nin bir kısmı tavaf edilmiş olur ve o şavt geçersiz sayılır 

- Tavaf esnasında sesinizi yükseltmeyiniz  Çünkü yüksek ses tavaf edenleri rahatsız edebilir 

- Bütün şavtlarda remel yapmayınız  Çünkü sünnet olan tavafın ilk üç şavtında remel yapmak olup diğer şavtlarda normal şekilde yürünür 

- Remelin, ilk üç şavtta, ızdıbanın ise bütün şavtlarda yapılması sünnettir 

- Kadınların tavaf anında remel yapmaları ve sa’y anında hervele yapmaları sünnet değildir 

- Namaz kılarken ızdıba yapmayınız 

- Makam-ı İbrahim’e ve Kabe’nin duvarlarına elinizi yüzünüzü sürüp öpmeyiniz  Bu, sünnete aykırı olan bir bidattir  Allah her şeyin en doğrusunu bilir 

- Eğer çok kalabalık ise tavaftan sonra Makam-ı İbrahim’in arkasında namaz kılmak için ısrar etmeyiniz  Harem-i Şerif’in herhangi bir yerinde de kılmanız caizdir 

- Kadınların ihramdan çıkarken (saçlarını kısaltırken) saçlarını erkeklere göstermemeleri gerekir 

Arafat Gününe Ait Tavsiyeler:

- Arafat’a giderken telbiyeyi sesli olarak getiriniz 

- Arefe günü tembellik, uyuşukluk ve vakti boşa geçirmekten kaçınınız  Kendinizi dua ve zikirle meşgul ediniz  Çünkü Resulüllah (s a v) şöyle buyurmuştur: (Duaların en hayırlısı Arafe günü yapılan duadır )

- Dua yaparken mümkün mertebe Kabe’ye yöneliniz 

- Arafat sınırları içinde kalmaya dikkat ediniz 

- Nemire Mescidi’nin %75’i Arafat sınırları içinde %25’i ise Arafat sınırları dışındadır  Hacının buna dikkat etmesi gerekir  Çünkü Arafat sınırları dışında vakfe yapmak hac ibadetinin iptal olmasına neden olur 

- Kalabalığa ve insanlara eziyete neden olacağından vakfeyi Rahmet tepesinde yapmaktan kaçınınız 

- Arafat’tan güneş battıktan sonra ayrılmaya dikkat ediniz  Böylece gece ve gündüz kalmış olursunuz  Eğer güneş batmadan ayrılırsanız kurban kesmeniz gerekir 

- Allah’ın, günahlarınızı affetmeyeceğine dair sui zanda bulunmayınız  Eğer böyle yaparsanız ilk günahı işlemiş olursunuz 

Mina’ya Ait Tavsiyeler:

- Taşların Cemreler e vurması gerekir  Taşlar, gelişi güzel atılmamalıdır 

- Taşların hepsinin bir defada atılmaması gerekir  Hepsi bir defada atıldığı zaman yedi atış değil bir atış sayılır 

- Cemreler i taşlarken tersten başlamayıp küçük, orta ve büyük sırasını takip ediniz 

- Atılan taş adedinde şüphe olmaksızın kasıtlı olarak az veya fazla atmayınız 

- Küçük ve orta cemreyi taşladıktan sonra dua etmeyi ihmal etmeyiniz  Bu durum sünnete aykırıdır ve büyük bir hayrı kaçırmış olursunuz 

- Büyük (Akabe) cemreden sonra dua yapmayınız  Çünkü bu sünnete aykırıdır 

Medine’ye Ait Tavsiyeler:

1-) Peygamber (s a v)’in sünnetine tam olarak uyunuz ve vakarlı hareket ediniz 

2-) Eğer birisi Peygamber (s a v)’e selam göndermiş ise, falan şeyhin, hacının, mühendisin veya doktorun gibi lakaplar kullanılmayıp sadece ismini zikrederek selamını iletiniz  Çünkü Resulüllah (s a v)’in karşısında herhangi bir rütbe yoktur 

3-) Namazları mübarek Ravda’da kılmaya önem veriniz (Çünkü orası Cennet bahçelerinden bir bahçedir) 

4-) Kabirlerin duvarlarına el-yüz sürmeyiniz ve öpmeyiniz 

5-) Medine’de sakin, vakarlı ve edepli olarak hareket ediniz (Çünkü sen Peygamber (s a v)’in ve ashabının ayak bastığı yerlerde yürümektesin) 

6-) Gülmeyiniz ve yüksek sesle konuşmayınız  Çünkü Resulüllah (s a v)’in yanında yüksek sesle konuşmak hayırlı amelleri boşa çıkartır.“Kim ki, beni vefatımdan sonra ziyaret ederse, hayatımda ziyaret etmiş gibidir." (Acluni, Keşful-Hafâ, Beyrut 1351, II, 250). "Kim, gönlünde beni ziyaretten başka hiçbir düşünce bulunmaksızın, beni ziyarete gelirse, kıyamet günü ona şefaatçi olmak benim üzerimde bir hak olur" (Taberânî, el-Evsat, V, 275, nr. 4542)  buyurmuşlardır. 

7-) Sigara içmeyiniz  Eğer sigara içiyorsanız bu mukaddes topraklarda ondan vazgeçiniz  Çünkü sigara içmek, özellikle de Resulüllah (s a v)’in kentinde içilmesi günahtır  Aynı zamanda Resulüllah (sav)’e karşı yapılan bir terbiyesizlik sayılır