UMRE NASIL YAPILIR?

 

 

Umre için önce gusül abdesti alınarak bedeni temizlikler yapılır. İzar ve rida'dan ibaret olan iki parça örtü olan İHRAM'ın giyilmesi gerekir. İhram giyildikten sonra üzerimizde hiçbir çamaşırın olmaması gerekir bu şekilde dünyalıklardan uzaklaşıp dünyanın süslerini terk ederiz.. Ancak ihrama girmek yalnızca dünyanın süslü elbiselerini terk etmek değildir. Kefen misali ihram giyerek, dünyayı ve dünyevi hisleri de terk etmiş oluruz.. İhram örtüleri makamdan, mevkiden ve dünyadan soyunmanın simgesidir. İhramlı kişi kendisine süslü elbiseleri uzak ettiği gibi günahları ve çirkin işleri de kendisinden uzaklaştırır.
İhram demek ibadet kasdıyla helal olanı “haram kılmak” demektir. Bu kapsamda ihram; normal zamanlarda dinen yasaklı olmayan bazı iş ve eylemleri yasaklamaktadır. Erkeklerin , iç çamaşırları da dahil olmak üzere elbiselerini çıkarıp ihram elbisesini giymeleri gerekir. Ön ve arka kısımları açık terlikle ihramlı iken dolaşabilirler. Ayakkabı veya arkası ve önü kapalı sandalet tarzı giyeceklerle dolaşamazlar. Bayanların elbiseleri ihram örtüsü olarak kabul edilir.

İhrama girmeden önce vücut temizliği yapılır ve abdest alınır. Gusül abdesti almak gerekir. Abdestini alan umreci, iki rekat ihram namazı kılar ve niyet eder.

Umre İçin İhram Niyeti Nasıl Yapılır?
İhram namazını kılan umreci: “Allah’ım ben umre yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır, benden kabul eyle” diyerek niyet eder.

Niyet ettikten sonra telbiye getirilir. : “Lebbeyk Allahümme Lebbeyk. Lebbeyke La şžerike Leke Lebbeyk. İnnel Hamde Ven Nimete Leke Vel Mülk. La şžerike Lek” diyerek telbiye getirir.

Telbiyenin manası şu şekildedir: “Buyur Allah’ım buyur. Buyur, senin hiçbir ortağın yoktur. ޞüphesiz hamd ve nimet sana aittir. Mülkün sahibi sensin. Senin hiçbir ortağın yoktur.”

İhram Yasakları Nelerdir?
Umre için ihrama girmiş bir kimse için yasaklar aşağıdadır. (Ancak safa ve merve arası say yapıldıktan sonra traş olunup umre bittikten sonra bu yasaklardan kurtulmuş olunur.)

“Kötü ve incitici söz söylemek, insanlarla mücadele ve münakaşa etmek, insanları kırmak, eş ile yakınlaşmak, ot ve bitkileri koparmak, av hayvanı avlamak, saç ve sakal tıraşı olmak, bıyıkları kesmek, vücudundan kıl koparmak veya tıraş etmek, tırnak kesmek, koku sürünmek, elbise giymek, erkeklerde başı, kadınlarda yüzü örtmek, eldiven, çorap veya topukları kapalı ayakkabı giymek” ihramın yasakları arasındadır.

İhramda Yasaklı Olmayan Şeyler Nelerdir?
İhramlı bir kimse için yasaklı olmayan durum ve eylemler şu şekildedir:

“Dikişli kemer bağlanabilir. Dikişli çanta taşınabilir ve omuza asılabilir. Saat kayışında dikiş olabilir ve yüzük takılabilir. Yara üzerine sargı sarılabilir. Kokusuz sabun kullanılabilir. İhram örtüleri çıkarılıp yıkanabilir, başka örtülerle değiştirilebilir. Başa değmeyecek şekilde şemsiye kullanılabilir, ağaç ve çadır gölgesinde durulabilir.”

İhramdan Nasıl Çıkılır?
Umrenin say’ini tamamladıktan sonra saçlar tıraş olunarak veya kısaltılarak ihramdan çıkılır. İhramdan çıkışta Hanefi mezhebine göre başın en az dörtte birini tıraş etmek veya kısaltmak gerekir. Kadınlar ise ihramdan çıkarken başlarının dörtte birindeki saçlarının tamamının uçlarından en az bir parmak boğumu kadar kısaltmalıdırlar. Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre başın tamamını tıraş etmek veya kısaltmak icap eder. ޞafii mezhebinde ise en az üç kıl kesmek yeterlidir.

Umre Sırasında Bilmeden veya Unutarak İhram Yasağı İşlenirse Ne Olur?
Hanefi mezhebine göre bir kimse ihram yasaklarını; bilerek veya bilmeyerek, kasten veya hata yoluyla, zorlanarak veya isteyerek, uykuda veya uyanıkken yahut da unutarak yapmış olursa; cezai hükümler noktasında bu durumun hiçbir önemi yoktur. Gerekli olan cezaların yerine getirilmesi icap eder.

İhram ve Umre